ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΡΤΕΣ Ο.Α.Σ.Α. 2015

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΩΝ ΟΑΣΑ 2015

Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΕΙΩΝ

Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ)

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Υποψηφιότητες)

Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(Ο.Τ.Ο.Ε.) ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ – 23 ΙΑΝ 2015

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΤΟΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Ο.Α.Σ.Α. 2015

ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2015

ΑΙΤΗΣΗ ΟΤΟΕ -ΟΑΣΑ 2015

Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ